16 Jan
4:44

Anggota dewan perwakilan rakyat peneroka Hong Kong: Pria jarang Legco bersumpah menurut menerkam perombakan kerakyatan, berfungsi demi kemah pro-kemapanan menurut meninggikan servis keselamatan

Dalam cahaya mula-mula bermula lima ranah berkenaan warga dewan perwakilan rakyat peneroka Hong Kong, Post berpapasan Tik Chi-yuen, tunggal pengikut non-mapan yg terseleksi menurut Dewan Legislatif. Satu-satunya warga dewan perwakilan rakyat sentris Hong Kong suah bersumpah menurut menekan sayap berwajib menurut mengajak kerakyatan perombakan beserta kenaikan servis keselamatan kemasyarakatan menurut menumpu anggota membaca rujuk kesempatan menurut tenggak haluan metropolitan. Tik Chi-yuen, 64, penghulu pihak Pihak Ketiga beserta tunggal pengikut non-kemapanan yg memboyong bangku dekat Dewan Legislatif…

« »